Download

Dutch factsheet

Download

eENVplus | e-Milieudiensten voor geavanceerde applicaties binnen INSPIRE

Het doel van het eENVplus-project is het ontsluiten van een grote hoeveelheid milieugegevens, die beheerd worden door de betrokken nationale en gewestelijke milieuagentschappen en andere openbare en privéstakeholders, door het integreren en harmoniseren van bestaande diensten. Deze gegevens worden niet alleen verzameld om te voldoen aan de rapportageverplichtingen op het vlak van milieu aan de Europese Unie, maar ook om nationale en lokale beleidsvoeringen en acties te ondersteunen.

Het project ontwerpt geen nieuwe diensten maar integreert, op basis van het resultaat van eerdere Europese ervaringen (gefinancierde projecten, beste praktijken, Europese, nationale en lokale ervaringen), reeds bestaande infrastructuren in een operationeel kader dat de land- en taalgrenzen overschrijdt. eENVplus levert niet alleen de ICT-infrastructuur maar ook de beschrijving en de ondersteuning om deze infrastructuur operationeel en rendabel te maken door het verstrekken van een organisatiemodel en een begeleid opleidingskader.

De interoperabele infrastructuur van eENVplus voorziet Lidstaten en Geografische Informatiegemeenschappen van:

 • een uitgebreide, open en schaalbare infrastructuur die het mogelijk maakt bestaande infrastructuren te integreren, in overeenstemming met de INSPIRE-vereisten, open normen en interoperabele innovatieve diensten;
 • een gemeenschappelijke thesaurusstructuur met betrekking tot het milieu, waarbij bestaande, voor de milieusector zinvolle thesauri via Linked Data geïntegreerd worden en diensten met een toegevoegde waarde aangeboden worden om ze te integreren en te gebruiken in pilootapplicaties;
 • een uitgebreide toolkit met procedures, richtlijnen en voorbeelden voor de harmonisering en de validering van gegevens om Lidstaten te ondersteunen tijdens de implementering van INSPIRE;
 • een set van innovatieve online interoperabele diensten die een toegevoegde waarde bieden en tot doel hebben de ontwikkeling van milieuapplicaties te vergemakkelijken;
 • een opleidingskader om met eLearning-tools de ontwikkeling te ondersteunen van de capaciteiten en de kennis die nodig zijn om INSPIRE te implementeren, een SEIS te ontwikkelen en deze nieuwe aangepaste infrastructuur operationeel te houden.

eENVplus biedt tools die bestemd zijn voor de stapeling van meervoudige interoperabiliteit

 • via een uitgebreide, open, schaalbare infrastructuur die het mogelijk maakt bestaande, op basis van internationale en nationale initiatieven ontwikkelde infrastructuren (bijv.: het INSPIRE-portaal) te koppelen
 • via een set van softwareonderdelen die de communicatie, op basis van interoperabele normen, tussen reeds bestaande applicaties en het eENVplus-ecosysteem mogelijk maken
 • via de ontwikkeling van een reeks diensten om functionaliteiten op hoog niveau te creëren door interoperabele diensten op lager niveau onderling te verbinden
 • via een set van innovatieve online pre-built diensten die de ontwikkeling van innovatieve applicaties vergemakkelijken
 • via een gemeenschappelijke thesaurusstructuur met betrekking tot het milieu, waarbij bestaande milieuthesauri via Linked Data geïntegreerd worden, wat het delen van gegevens vergemakkelijkt dankzij het algemene begrip van de betekenis van termen en concepten
 • via een uitgebreide toolkit met richtlijnen en voorbeelden voor de harmonisering en de validering van gegevens om Lidstaten te ondersteunen bij de toepassing van de INSPIRE-implementeringsregels
services

Pilootapplicaties

Om de implementering van de resultaten van het eENVplus-project in diverse situaties met verschillende gebruikersbehoeften te benutten, wordt beoogd om 9 milieuscenario’s in 10 pilootprojecten te implementeren. De pilootprojecten en hun scenario’s zullen het mogelijk maken om de tools die beschikbaar zijn voor het project, beter te stroomlijnen in de main flow voor het voldoen aan de INSPIRE-richtlijn, met duidelijke implicaties voor de operabiliteit tussen de bestaande en geplande applicaties.

Lijst van pilootprojecten/scenario’s

 • Implementering van een SEIS voor luchtkwaliteitgegevens, pilootprojecten in België en Italië
 • Toegang verlenen tot nutsvoorzieningen in overeenstemming met de INSPIRE-normen: het geval van rioolstelsels in Vlaanderen, pilootproject in België
 • CSspire – Dagelijks voorkomende kwesties met betrekking tot milieuaspecten in Tsjechië en Slovakije, grensoverschrijdend pilootproject
 • Toolbox voor natuurzones om te voldoen aan de INSPIRE-normen, pilootproject in Frankrijk
 • Bosbrandbeheer, pilootproject in Griekenland
 • Blik op de beschermde zones – Mobiele kaart van natuurbehoud in Hongarije en Slovakije, grensoverschrijdend pilootproject
 • INSPIRE Geoportal – Gegevens over natuurbehoud in IJsland, pilootproject in Ijsland
 • Harmonisering van geologische kaarten in Italië en Slovenië, grensoverschrijdend pilootproject
 • Stedelijke ruimtelijke ordening: op INSPIRE gebaseerde indicatoren voor ruimtelijke ordening om toe te zien op goede praktijken in de stedenbouw

Doelgroepen

eENVplus richt zich tot een gemeenschap van technische en niet-technische stakeholders:

 • overheden en openbare organismen/agentschappen op verschillende niveaus
 • verleners van milieudiensten
 • verleners van IT-diensten
 • onderzoeksgroepen die toegang nodig hebben tot milieugegevens
 • niet-gouvernementele organisaties (NGO's)
 • burgers

De projectresultaten worden gebruikt door:

 • Nationale milieuautoriteiten (nationale milieuagentschappen, EIONET, milieuautoriteiten op EU-niveau)
 • Lokale en gewestelijke milieuautoriteiten (te beginnen bij de netwarken van de partners
 • Thematische gemeenschappen (Europese thematische centre,nationaal contactpunt INSPIRE, enz.)
 • de privésector en KMO's

diagram