Download

Hungarian factsheet

Download

eENVplus | Környezetinformatikai szolgáltatások INSPIRE alkalmazásokhoz

Az eENVplus projekt célja a felbecsülhetetlen értékű környezeti adatbázisok elérhetővé tétele, a nemzeti és regionális környezetvédelmi ügynökségek illetve vállalkozások irányításával, a már meglévő rendszerek integrálása és harmonizációja révén. Ezen adatok nem csupán az Európai Unió felé történő jelentési kötelezettséget hivatottak szolgálni, de hatékonyan támogatják mind a nemzeti és helyi akciókat, mind a környezetpolitikát is.

A projekt alapvetően nem új szolgáltatásokat kínál, sokkal inkább a meglévő európai eredményeket alapul véve (úgymint EU projektek, kedvező tapasztalatok, uniós, nemzeti és helyi megoldások), létező infrastruktúrákat integrál egy határokon átívelő, nyelvi akadályoktól mentes operatív keretbe. Az eENVplus nem csak ICT infrastruktúrát jelent, hanem útmutatásokat és támogatást is tartalmaz, hogy ezen infrastruktúra működő és hasznos legyen; teszi ezt egy szervezeti modell és egy képzési program kialakításával.

Az eENVplus interoperábilis infrastruktúra a tagállamoknak és a geoinformatikai közösségeknek a következőket biztosítja:

 • széleskörű, nyitott, és skálázható infrastruktúrát, mely képes a már létező infrastruktúrákat integrálni az INSPIRE követelményeknek, a nyílt szabványoknak, és interoperabilis innovatív szolgáltatásoknak megfelelően;
 • közös környezeti fogalomtár keretet, mely támogatja a környezetvédelmi szakterületen releváns, létező szótárok integrációját az adatkapcsolatok segítségével, és hozzáadott értéket nyújt a mintaprojektekben az integráció révén;
 • átfogó adatharmonizációs és validálási eszköztárt, eljárásokkal, útmutatókkal, példákkal, mely támogatja a tagállamokat az INSPIRE megvalósítása során;
 • számos on-line, interoperabilis szolgáltatást, melyek célja az innovatív környezeti alkalmazások fejlődésének előmozdítása;
 • eLearning eszközökön alapuló tréning keretet, mely biztosítja az INSPIRE megvalósításához, a SEIS (Shared Environment Information System) fejlesztéséhez és az újonnan kialakított infrastruktúra fenntartásához szükséges ismereteket, készségeket és képességeket.

Az eENVplus eszközei többszintű interoperabilitást céloznak

 • széleskörű, nyílt, skálázható infrastruktúra révén, mely képes a létező infrastruktúrák egyesítésére nemzetközi és országos kezdeményezések révén (pl. INSPIRE portál);
 • számos szoftver és szabványok révén, melyek lehetővé teszik a kommunikációt a létező alkalmazások és az eENVplus rendszer közötti ökoszisztémában;
 • hálózatot alkotó szolgáltatások fejlesztése által, melyek magas szintű rendszerek létrehozását teszik lehetővé alacsonyabb szintű rendszerek integrálásával;
 • számos innovatív, on-line, előre elkészített szolgáltatás révén segíti az innovatív alkalmazások fejlesztését;
 • egy közös környezeti fogalomtár révén segíti az adatok megosztását, a fogalmak és koncepciók könnyebb értelmezhetőséget, adatkapcsolatok alkalmazásával, a létező fogalomtárak integrálásával;
 • egy átfogó eszköztár révén, útmutatókkal, adatharmonizációs és validációs példákkal, segíti a tagálamokat az INSPIRE kivitelezési szabályok alkalmazásában.
services

Minta alkalmazások

Az eENVplus eredmények kiaknázására, tekintettel a különböző felhasználói körök igényeire, 9 környezeti forgatókönyvet vizsgálunk 10 mintaprojektben. A mintaprojektek elősegítik a projektben rendelkezésre álló eszközök hatékonyabb illeszkedését az INSPIRE megfelelés fő áramába, ami egyben biztosítja a meglévő és a tervezett alkalmazások interoperabilitását is.

Mintaprojektek/forgatókönyvek

 • SEIS alkalmazása levegőminőség adatokra, Belgium és Olaszország
 • INSPIRE-kompatibilis hozzáférés biztosítása közmű szolgálatásokhoz: Flandriai szennyvízhálózatok, Belgium
 • CSspire – Mindennapos környezeti problémák Csehországban és Szlovákiában
 • Természetvédelmi területek INSPIRE-kompatibilis eszköztára, Franciaország
 • Erdőtűzek kezelése, Görögország
 • Ablak a védett területekre – Mobil természetvédelmi térkép Magyarországra és Szlovákiára
 • INSPIRE Geoportál – Természetvédelmi adatok Izlandon
 • Geológiai térképek harmonizációja Olaszország és Szlovénia között
 • Városi földhasználat tervezése: INSPIRE kompatibilis földhasználat tervezés, indikátorok a jó gyakorlatok monitorozására

Célcsoportok

Az eENVplus egyaránt célozza a szakmai és nem-szakmai közönséget:

 • Kormányzati és közösségi szervek / ügynökségek
 • Környezeti adatszolgáltatók
 • Informatikai szolgáltatók
 • Kutatócsoportok
 • Civil szervezetek és állampolgárok

A projekt eredményeinek felhasználói:

 • Nemzeti környezetvédelmi hatóságok, EIONET, Európai Uniós szervezetek
 • Regionális és helyi környezetvédelmi hatóságok
 • Tematikus közösségek (European Topic Centers, INSPIRE National Contact Points stb.)
 • Privát szektor és KKV-k

diagram